3D max

Với các kiến trúc sư, thì 3Dmax là phần mềm chuyên dụng không thể thiếu.
Dưới đây là 1 số kinh nghiệm về cách làm vật liệu, đặt ánh sáng render sao cho đẹp và tiện lợi nhất mà em biết.

Những phần mềm em sử dụng:

3D max bản 2014
Vray 3.0

1 số phần mềm phụ trợ:
Photoshop CS6, Crazy Bump, Multi Scatter, Script Floor Generator, After Effect,…

……………………………………

Vật liệu bê tông

Vải, da, sofa

Công thức render nhẹ và đẹp

Trồng rừng bằng Multi Scatter

Làm sàn bằng Script Floor Generator

Render hậu kỳ bằng Photoshop

Làm phim bằng After Efect