Tag Archives: hoan hỉ oan gia

Kiến trúc sư – Thường Tam Tư


KIẾN TRÚC SƯ

 

kts

 

Tên gốc: Thiết kế sư (设计师)

Tác giả: Thường Tam Tư (常叁思)

Thể loại: Đô thị tình duyên, cường cường, hoan hỉ oan gia

Edit: Gián

……………………………………

Mục lục

Văn án

Chương 1

Chương 2

Chương 3