Sinh tử văn

Ờ thì bạn Gián thích sinh tử văn, đặc biệt là cảnh sinh đẻ =3=

Cơ mà stv thường ứ hay, nội dung ko đủ ngược, nhạt hoặc đầu voi đuôi chuột

Cho nên bạn Gián quyết định làm 1 loạt nhưng bài chỉ edit phần sinh đẻ :v

Bạn bị M, cho nên có chê bạn biến thái quá thể bạn cũng vẫn làm *bung lụa*

…………………..

Phần 1:  Trích đoạn: Tử tức hệ liệt

Phần 2:  Trích đoạn: Duyến khởi túy nguyệt duyến diệt thất nguyệt

Phần 3: Trích đoạn phiên ngoại: Thu Diệp Nguyên (Đoạn tình kết)

Phần 4: Trích đoạn: Bên cánh trái – Tả Ảo Kỳ

Phần 5: Trích đoạn: Túy liên – Dẫn Dục

Phần 6: Đoản văn: Ấm áp

Phần 7: Trích đoạn: Sát na phương hoa (Thập Thế)

Phần 8: Trích đoạn: Hồng thiên phần thành

Phần 9: Trích đoạn: Tương gia tuần phu

Phần 10: A bad stituation ( mpreg Tây)

Phần 11: Mpreg manga

Phần 12: Trích đoạn: Di hận

Phần 13: Bé tập làm clip

Phần 14: Trích đoạn: Viễn sơn hàm đại 

Phần 15: Trích đoạn: Hoa tàn hoa khai

Phần 16: Tự thử tinh thần phi tạc dạ

Phần 17: (Lại là) clip

Phần 18: Trích đoạn: Lưu niên tự thủy

Phần 19: Mpreg manga 2

Phần 20: Mpreg manga 3

Phần 21: Mpreg manga 4: Shota ninshin

Phần 22: Penis birth

Phần 23: Mpreg manga 5